9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό

Διαδραστικά σχολικά βιβλία

Online Εκπαιδευτικό λογισμικό

Προγραμματισμός διδακτικής ύλης ανά τάξη και ανά μάθημα, κατά τις υποδείξεις της κ. Θεοδοσιάδου Ε.(Σχολικής Συμβούλου)

Εκπαιδευτικό Υλικό από τον κ. Μοσχίδη Χρήστο

Εκπαιδευτικά Σενάρια