9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Τμήμα Ένταξης

Ορισμός – Φοίτηση – Σκοπός

Το Τμήμα Ένταξης (ΤΕ) είναι ένα ξεχωριστό τμήμα, που λειτουργεί μέσα στο σχολείο γενικής εκπαίδευσης. Είναι στελεχωμένο από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και δέχεται μαθητές όλων των τάξεων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα μαθήματα που μπορούν να διδαχθούν είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, καθώς και οι Κοινωνικές Δεξιότητες. Η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται είτε εξατομικευμένα, είτε σε μικρές ομάδες παιδιών, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.

Στο ΤΕ φοιτούν μαθητές που οι ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες είναι διαγνωσμένες από επίσημους διαγνωστικούς φορείς. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές του ΤΕ οφείλουν να έχουν ένα από τα παρακάτω:

Στο ΤΕ μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση των μαθητών στο ΤΕ, εκτός από τα παραπάνω, είναι και η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων με Υπεύθυνη Δήλωση.

Σκοπός του ΤΕ είναι η υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να βελτιώσουν και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες και τις δεξιότητές τους.

Στόχος του ΤΕ και για τη φετινή χρονιά (2014-2015) είναι η παροχή κινήτρων και θετικών ενισχυτών στους μαθητές του, ώστε να εξελιχθούν μαθησιακά, κοινωνικά και συναισθηματικά.

Η Δασκάλα του Τμήματος Ένταξης

Στόικου Χρύσα