9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Δραστηριότηρες


ΣΤ1΄- ΣΤ2΄

Αγόρια

0-2


ΣΤ1΄- ΣΤ2΄

Κορίτσια

3-1


Ε1΄ - Ε2΄

Αγόρια

6-6


Ε1΄-Ε2΄

Κορίτσια

2-0


Δ1΄- Δ2΄

Αγόρια

1-3


Δ1΄- Δ2΄

Κορίτσια

3-1


Γ1΄- Γ2΄

Αγόρια

1-2


Γ1΄- Γ2΄

Κορίτσια

3-0